sysa sysa sysa sysa sysa sysa sysa sysa

Quatro - predaj na splátky a bez ručiteľa!

Vezmite si to! Tak rýchlo, ako sa len dá

QUATRO je najvýhodnejší systém predaja tovaru na splátky. Cez QUATRO môžete nakupovať v širokej sieti maloobchodných predajní na celom území Slovenskej republiky.
Predajne označené Quatro logom sú zmluvnými partnermi a práve u nich si môžete vybrať tovar v hodnote od 4.000 do 100.000 Sk. Pri nákupe cez náš splátkový systém zaplatíte zvolenú zálohu v predajni a zvyšnú časť celkovej sumy potom uhrádzate v mesačných splátkach. Pri splnení všetkých podmienok a kompletnosti dokladov si môžete tovar odniesť domov už do 30 minút od vstupu do predajne. Výhodou nákupu cez QUATRO je, že nepotrebujete ručiteľa a výrobok máte počas celej doby splácania poistený pre prípad odcudzenia alebo živelnej udalosti. Podmienky, ktoré musí spĺňať zákazník

  • vek minimálne 18 rokov
  • zamestnanie v trvalom pracovnom pomere na dobu neurčitú (dlhšie ako 3 mesiace) alebo na dobu určitú, ak pracovný pomer skončí po zaplatení poslednej splátky
  • zamestnávateľ zákazníka má sídlo na území SR
  • príjem, ktorý nesmie klesnúť pod zákonom stanovené životné minimum po odrátaní všetkých zrážok vrátane mesačnej splátky za výrobok
  • 1. úhrada z celkovej ceny ako záloha (počiatočná platba)
  • rodný list + kópia
  • občiansky preukaz
  • iný doklad totožnosti (pas, vodičský preukaz alebo preukaz zdravotnej poisťovne)
  • ďalší doklad (pravidelná platba, SIPO, faktúra za el. energiu, nájom a pod.)

Viac informácií na www.quatro.sk


Quatro
Quatro